Science and the Collective Unconscious

science and the collective unconsciousAfter I finished my previous post Cycles and Timelines I wondered what period in history I would focus on next. Tarnas in his book used the Saturn/Pluto and the Uranus/Pluto cycles a lot to point to some very interesting data in history.

Aspects between Pluto and Uranus as well as Saturn are very often pointers to major events in the world history. Pluto provides the depth and the worldwide part, Uranus the sudden and unexpected and Saturn the oppression and the very specific dates that gave the start of those disruptive historical events.

Examples were the French revolution that happened with a Uranus/Pluto opposition, World war 2 that started with a Saturn/Pluto square and the attack on the Twin Towers with an opposition between Saturn and Pluto.

A form for Consciousness

But at this point I decided to focus on the Saturn/Neptune cycle instead for several reasons.

The first one was that I was looking for the now in history. What planetary alignment of the outer planets is most pressing at this point? And with Saturn leaving Scorpio and entering Sagittarius in a few weeks and then coming into a square with Neptune, that was the one that is going to happen at first.

sat sq nep

The second reason was that both planets reflect very good what I want to write about on this blog. A mind versus matter theme. In the case of Neptune of a subconscious mind as in Carl Jung’s collective unconscious. And Saturn as the reflection of time and form and matter.

The third reason is that I think that the stress of Pluto and Uranus have settled a bit after their recent alignments (Saturnus opposite Uranus, Saturn square Pluto and Uranus square Pluto) to give space to Neptune.

2015-09-10-09-36-08-1-1

The fourth reason is that the square of Saturn/Neptune now is the last phase of the cycle. The cycle started around 1989 with a conjunction of not only Saturn and Neptune, but also with Uranus, which is very rare. Then an outgoing square around 1998, to an opposition around 2007. And now that incoming square in a few weeks that will be active during the whole of 2016 or so.

sat nept cycle

The fifth reason finally is one that I just found out. David Bohm is born in the year of a Saturn/Neptune conjunction (1917) and if someone is a real reflection of those two planets, it is him. And somehow he is for me the person that could make sense of consciousness and give it a form.

Or actually I think it was the other way around. The form already was obvious to him (he was a scientist at heart) but he wanted to make sense of the latest discoveries in science (quantum mechanics) and the only way that made sense to him was to look deeper in the material world, beyond the borders, and at the same time make it intelligible.

bohm and krishnamurti

His connection with Krishnamurti (who was born in 1895 just after the very rare Pluto/Neptune conjunction) lasted for decades and changed his whole view on science. Or maybe not so much change his view but more get to the surface what he already unconsiously knew. And in turn I think that the insights of Bohm make sense of the interconnectedness of science and consciousness.

Saturn in aspect with Neptune

Neptune is about vision, belief and imagination. It is spirituality, unity and empathy. But also delusion and deception.

Saturn on the other hand is about concrete reality, empirical science and sceptical judgment. But it also provides structure and order.

So when they are in hard aspect (conjunction, square and opposition) it will be about confronting illusions and unmasking deception. And the other way around by dissolving bounderies and structures to see the underlying unity.

For me personally, that cycle very much had to do with finding images and words that reflect how I see things. How I see process and development. The first square was when I found astrology and was fascinated by the picture of my own chart in how it completely reflected who I am.

Further back, in the time of the conjunction, I designed clothes for a project based on a book I once read, The Mists of Avalon. It is a book about the Arthur legend from the female perspective. Reading now on Wikipedia what that possibly could mean regarding this cycle. Not sure yet but it seems relevant …

The opposition was the time that I found blogging. The reason for starting a blog was to find a shape, a form to communicate my views. At that time there were very heated discussions online between ‘believers’ and ‘sceptics’ of many topics that I was interested in, which seems to be a perfect reflection of that Saturn/Neptune opposition.

So I was looking for an online space where I could explore, develop and structure my views and thoughts.

I started this blog in August 2009 with the Saturn/Uranus opposition and wrote my most viewed post (and still my favorite post called The Meaning of Values) in februari 2010 with an exact Saturn/Pluto opposition.

And maybe now the dynamics of the last square of Saturn/Neptune will help to find ways to structure the collective unconscious and make it possible to communicate about it.

Anyway, not sure where I am heading with all this. Just looking at certain meaningful points and find in the Ephemeride to see where these 4 planets were standing at that time. And as a result, amazed!

Annemieke

10 comments

 1. hai Annemieke,

  fantastisch weer van je te horen……..het is weer bijzonder interessant…houd me op de hoogte ok?
  groetjes,
  jos

 2. Zoveel interessants te lezen op deze site, jammer van dit. Ik sta best open voor ideeen dat planeten invloed kunnen hebben op het leven op aarde in het algemeen. De twintowers of de 2nd WW is nogal een verschil. Welke events doen wel mee en welke niet? Aardbevingen? Nepal +7000 doden. Aids? Opwarming vd aarde? Pest? Isis? Waarom rampen? Ik hoop dat je inziet dat het pure interpretatie is, die je vervolgens koppelt aan conjuncties. Als een event niet matched, wat doe je daarmee? Dit is dwalen. Jammer.
  Lees dronkemanswandeling eens van Leonard Mlodinow eens.

  1. Hi Hemminga

   Je hebt gelijk dat het pure interpretatie is van mijn kant. Ik vind het ook allemaal erg lastig om te bevatten, om te zien wat iets ‘betekent’ .

   Toch denk ik wel dat er een verschil is tussen verschillende soorten gebeurtenissen en de betekenis die ‘past’ bij de verschillende planeten. Infectieziekten bijvoorbeeld hebben meer te maken met Neptunus volgens mij.

   Aan de andere kant hebben de tweede wereldoorlog en de val van de twintowers volgens mij wel allebei sterk te maken met de invloed van Pluto (het extreme), Uranus (plotselinge omwenteling) en Saturnus (bestaande structuren) in een lastig aspect (vierkant, oppositie) met elkaar.

   Maar het blijft inderdaad lastig, wat wel en wat niet. Voor mij was het schrijven erover niet bedoelt als poging om iemand anders te overtuigen. Wat dan wel weet ik zelf eigenlijk ook niet zo goed. Maar fascinerend vind ik het wel.

   1. Ha Annemieke,

    Hartelijk dank voor je reactie. Het was al een tijdje geleden dat ik dit had gepost twijfelde of er wel een reactie op zou komen. Achteraf vind ik mijn commentaar wel weer erg fel en dwingend geschreven. Sorry voor dat; het is nl absoluut niet mijn intentie om jouw gedachten of meningen te bestrijden. Zo ook als jij schrijft dat het niet jouw bedoeling is als poging om iemand anders te overtuigen.
    Ik wil voorop wel zeggen dat ik je site prachtig vind met veel onderwerpen waar ik, met een holistische bril op, ook geintersseerd in ben.
    Zo ben ik op je site terecht gekomen na het intikken van “David Bohm”.

    Maar goed, dat even terzijde, wat ik in de reactie probeer duidelijk te maken, is dat (naar mijn mening) toevallige gebeurtenissen hier op aarde door mensen geinterpreteerd worden, en waardes aan worden gegeven, gecategoriseerd worden in bv “goed” of “slecht”, enz enz.
    Daar ontkomen we niet aan, het is een fundamentele eigenschap van mensen.
    (Nogmaals: zie Dronkemanswandeling) Het probleem ontstaat wanneer we voor deze grilligheid verklaringen gaan zoeken. Een astrologische verklaring is mijns inziens nogal wankel. Pogingen om dit zuiver objectief te staven, natuurkundig te verklaren of een ander een causaal verband aan te wijzen is nog nooit gelukt.
    Blijft voor mij weinig anders over dan de relatie tussen de planetenstand en een gebeurtenis op aarde op puur subjectieve gronden te funderen.
    Daarmee is de wens om de onvoorstelbare wereld om ons heen toe te schrijven aan hogere machten in welke vorm dan ook, (God, engelen, planeten, onkenbare krachten, enz) zeer verleidelijk. Op die manier creeren we slechts weer een hogere, grotere en sterkere kracht dan wij mensen zelf zijn, worstelend met het idee niks meer boven ons te hebben, en moeten leven met het idee dat we zelf de laatste verantwoordelijken zijn voor het leven hier op aarde. Voor mij dus een ultieme uitvlucht, weg van één van onze meest fundamentele angsten. Want zeg nou eerlijk, hoe geruststellend is het niet om al die wereldse verschrikkingen met een absurd willekeurig barbaars karakter om te buigen naar fenomenen met een kosmische oorzaak, ver weg van onze planeet aarde, iets waar we geen vat op hebben maar toch een beetje van schoonheid voorzien?
    Een voorbeeld is deze: Bij onderzoek naar geloof in Nederland in de jaren 50 bleek dat de gebieden waar veel overstromingen plaatsvonden het geloof in God zeer sterk was. Geografisch is dat duidelijk zichtbaar. De mensen die in deze gebieden leefden, leefden met een constant gevaar met grillig karakter, en probeerden hun daaruit voortvloeiende angsten te bezweren tegen deze medeogenloze willekeur van de natuur. Door een sterk besef van God’s aanwezigheid wordt er een hogere macht in het leven geroepen die de overstromingen veroorzaakt, en kun je proberen op die manier toch invloed uit te oefenen door God welwillend te zijn door middel van gedragsverandering. (Hem te eren, offers te brengen, te bidden, veel uit de bijbel te lezen, er een strenge moraal op na te houden, etc.) Dit is precies wat er gebeurde in die gebieden.

    Sorry, lang verhaal….. Hoop dat ik je niet verveel! Maar nogmaals, grote complimenten voor je mooie website! Je komt op mij over als iemand die een gepassioneerde interesse heeft voor wetenschapsgebieden en aanverwanten waarvan ik hoop dat ze in deze moderne tijd van oppervlakkigheid niet ondergesneeuwd raakt. Ik hoop dan ook dat aandacht en onderzoek in deze gebieden ertoe zal leiden dat ons mensbeeld en ons wereldbeeld erdoor zal veranderen ten goede!

    Groeten, M.O. Hemminga

    1. Bedankt voor je reactie. Ik vnd het helemaal geen lang verhaal en vind het heel interessant om jouw gedachten hierover te lezen.

     Hoe ik het nu op dit moment zie is niet zozeer dat het een manier is om gebeurtenissen te intepreteren, en al helemaal niet als goed of slecht. En ook niet om een causaal verband te zoeken. Voor mij is het meer het zoeken naar een taal. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld om het voorbeeld dat jij noemt van de overstromingen in de jaren 50 te vertalen als een Saturnus (land) Neptunus (zee) conjunctie (samengaan).

     Ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor de meeste een heel vreemde manier is om dingen te duiden. En ik vraag me ook heel sterk af of dat iets is wat ik op deze site moet doen. Omdat de meeste mensen die hier belanden niet op zoek zijn naar astrologische duidingen. Dat is ook een van de redenen dat ik de laatste tijd niet meer veel geschreven heb.

     Maar dat was ook vooral een periode waarin ik daar erg in was geïnteresseerd. Daarop volgden andere interesses zoals het immuunsysteem bijvoorbeeld waar ik erg in ben geïnteresseerd. Maar dat is ook niet iets wat makkelijk is te vertalen naar blogmateriaal om het zo maar te zeggen.

     Maar langzaamaan ben ik weer bezig met denken over dingen die misschien wél blogmateriaal zijn zoals bv essentiele voorwaarden voor een dialoog met mensen met heel verschillende meningen, dit vooral naar aanleiding van een zin die ik onlangs las op Twitter:

     ‘My biggest worry at the moment is that we’re no longer willing to debate with those who disagree with us, preferring instead to block, unfollow, and avoid them.’

     Dat is al heel lang iets waar ik erg in ben geinteresseerd en waarover ik al vaker heb geblogd, (één van de redenen ook waardoor ik terecht kwam bij David Bohm) maar wat op dit moment weer op de voorgrond lijkt te komen. Maar ik heb op dit moment niet genoeg tijd om mijn gedachten hierover op een rij te krijgen, laat staan om er zinnige blogposts van te maken.

     In dit stadium ben ik vooral bezig met titels van posts en stukken tekst te verzamelen die mijn huidige gedachten hierover reflecteren. En reacties zoals die van jou helpen me ook heel erg om mijn eigen positie over dingen helder te krijgen. Dus heel erg bedankt daarvoor!

     Hartelijke groeten,
     Annemieke

     1. Ha Annemieke,
      Bedankt voor je reactie. Goed dat je aan me uitlegt was jou redenen waren om je astrologische verhandelingen te delen met anderen: Ik zou al meteen denken dat iemand probeert een verklaring te zoeken voor (in dit geval) de grillige wereld met al haar verschijningsvormen om ons heen. Wetenschappelijk gevormd als ik ben, blijkbaar primair zoekend naar verklaringen via de conventionele regels van de wetenschap, komt het blijkbaar niet snel in me op dat anderen (jij dus) om andere redenen dingen schrijven om gedachten te delen. Voor jou is het dus het zoeken naar een taal. Dat begrijp ik volkomen.
      Goed om te horen dat je interesses breder zijn dan gemiddeld. Ik schaar me zelf ook onder deze groep mensen. Herkenbaar ook dat je interesses niet alleen breed zijn, maar ook veranderlijk. Dat geeft me ook vertrouwen om te denken dat je daar niet alleen in staat. Ik moest gelijk denken aan een citaat van Jules Deelder: ‘Op een beweeglijk standpunt sta je het sterkst. De beweging is onveranderlijk.’ Mijn ervaring is dat het voor mij in ieder geval opgaat.

      Wat je schreef over de groeiende onwil in deze tijd van Social Media om liever niet meer te debateren met lieden die het geheel of gedeeltelijk niet met je eens zijn, ervaar ik als iets tussen triest en lachwekkend in. Aan den lijve ondervonden op een forum, daar was ik gebanned voor het leven (grmphhff..!) omdat ik het niet eens was met de homeopathische benadering van ……. Jawel……stereo-installaties! Door Stereo-installaties homeopathisch te behandelen met ‘niet giftige elementen en substanties’ zoals kurk, tegels, lijnzaadolie, koolstof etc zou de kwaliteit van het weer te geven geluid levendiger klinken. Ik had daar zo mijn ‘bedenkingen’ over en ben enige maanden later van dit gerenommeerde audio-forum verwijderd. Heel apart om dat mee te maken.

      Over David Bohm gesproken, hoe ik ermee in aanraking kwam, was naar aanleiding van een boekje van Herms Romijn, Hersenen en Geest. (1991)
      Geweldig boekje, dat mijns inziens een prachtig evenwicht houdt tussen enerzijds bestaande wetenschappelijke opvattingen, inzichten en overtuigingen, en anderzijds een creatief gebruik en combineren van verschillende kennisgebieden, met een spannend speculatief karakter!

      Fijn om te horen dat mijn reacties jou ook weer helpen om zaken helder te krijgen en je motiveren in alles wat je doet. Dat is wederzijds, jij inspireert en motiveert mij ook om dingen aan te pakken, op te schrijven die al 30 jaar liggen te wachten. Eindelijk begin ik eraan!
      Groeten, Onno

   2. Uitbebreid eerder bericht verzonden. Waar is het nu?
    Misschien heb ik iets verkeerds gedaan, of begrijp ik het niet. Anyway, dit is slechts een testbericht

    1. Hi Hemminga,

     Zag dat ik het comment nog niet ‘approved’ had. Dacht van wel, want ik was al aan een reply begonnen.
     Maar nu staat het er in elk geval wel op. Reply komt ook nog.

     Groeten,
     Annemieke

 3. Hi there!
  I came across your blog today and have really enjoyed your content, thoughts and insight and those of your commenters.

  AS regards this article, I also have read Tarnas and it’s mind blowing stuff indeed. I’ve been researching the cyclic nature of catastrophe for a few months now and can confirm it seems to be the real deal. I don’t know if you are aware but around 2024 we are looking at the next such event. Explains a lot really on the pressures put on the global population currently by those in the know.

  According to my research (sorry don’t have a link for you just now), when the magnetic Pole migrates near to the geographical Pole is also a hint to when things go pear shaped here on Earth. Well that movement is accelerating at a rapid pace these last decades. I am trying to connect the entire solar system changes with imminent ones on Earth at the moment and the research just keeps going the deeper I look. Ken White’s book World in Peril if I recall correctly has some facts regarding the pole thing.

  I’m a big fan of David Baum myself by the way. (:
  Cheers!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *